خیابان آیت الله کاشانی تقاطع اتوبانستاری تهران، شرق به غرب بزرگراه رسالت، نرسیده به چهارراه مجیدیه تماس بگیرید 47253 - 021

Portfolio Tag: Interior-doors

درب داخلی ایستادر 6007

ID-6007

شرکت ایستادر پس از انجام مطالعات گسترده در بازار ایران با هدف ارائه انواع درب داخلی ( درب اتاقی و درب سرویسی ) با کیفیت و لوکس ، توانست با تولید درب داخلی با روکش راش – درب داخلی با روکش گردو ، درب داخلی با روکش ملچ و همچنین درب داخلی با روکش لمینیت …

ID-6007 Read More »

درب داخلی ایستادر 6006

ID-6006

شرکت ایستادر پس از انجام مطالعات گسترده در بازار ایران با هدف ارائه انواع درب داخلی ( درب اتاقی و درب سرویسی ) با کیفیت و لوکس ، توانست با تولید درب داخلی با روکش راش – درب داخلی با روکش گردو ، درب داخلی با روکش ملچ و همچنین درب داخلی با روکش لمینیت …

ID-6006 Read More »

درب داخلی ایستادر 03

ID-6003

شرکت ایستادر پس از انجام مطالعات گسترده در بازار ایران با هدف ارائه انواع درب داخلی ( درب اتاقی و درب سرویسی ) با کیفیت و لوکس ، توانست با تولید درب داخلی با روکش راش – درب داخلی با روکش گردو ، درب داخلی با روکش ملچ و همچنین درب داخلی با روکش لمینیت …

ID-6003 Read More »

درب داخلی ایستادر 02

ID-6002

شرکت ایستادر پس از انجام مطالعات گسترده در بازار ایران با هدف ارائه انواع درب داخلی ( درب اتاقی و درب سرویسی ) با کیفیت و لوکس ، توانست با تولید درب داخلی با روکش راش – درب داخلی با روکش گردو ، درب داخلی با روکش ملچ و همچنین درب داخلی با روکش لمینیت …

ID-6002 Read More »

درب داخلی ایستادر 01

ID-6001

شرکت ایستادر پس از انجام مطالعات گسترده در بازار ایران با هدف ارائه انواع درب داخلی ( درب اتاقی و درب سرویسی ) با کیفیت و لوکس ، توانست با تولید درب داخلی با روکش راش – درب داخلی با روکش گردو ، درب داخلی با روکش ملچ و همچنین درب داخلی با روکش لمینیت …

ID-6001 Read More »