خیابان آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری تماس بگیرید 47253 - 021 شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح الی 8 شب

Portfolio Tag: products

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-2W-2221

درب سفارشی ایستادر کد 2221-2w

درب سری سفارشی ایستادر کد 2221-2w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب گردو و به همراه دو عدد شیشه در دو سمت درب به همراه چارچوب فلزی مستحکم بصورت سفارشی ساخته شده است. درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادر …

درب سفارشی ایستادر کد 2221-2w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-1W-2243

درب سفارشی ایستادر کد 2243-1w

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سری سفارشی ایستادر کد 2243-1w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب …

درب سفارشی ایستادر کد 2243-1w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-1W-2225

درب سفارشی ایستادر کد 2225-1w

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادُر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سری سفارشی ایستادر کد 2225-1w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب …

درب سفارشی ایستادر کد 2225-1w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-2W-2222

درب سفارشی ایستادر کد 2222-2w

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادُر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سری سفارشی ایستادر کد 2221-2w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب …

درب سفارشی ایستادر کد 2222-2w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-1W-2221

درب سفارشی ایستادر کد 2221-1w

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادُر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سری سفارشی ایستادر کد 2221-1w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب …

درب سفارشی ایستادر کد 2221-1w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-2221-3d

درب سفارشی ایستادر کد 2221-3d

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادُر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سری سفارشی ایستادر کد 2221-3d دارای طرح برجسته سه بعدی و …

درب سفارشی ایستادر کد 2221-3d Read More »