خیابان آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری تماس بگیرید 47253 - 021 شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح الی 8 شب

Portfolio Tag: special-series

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-2W-2222

درب سفارشی ایستادر کد is-2222-2w

درب سری سفارشی ایستادر کد is-2222-2w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب گردو و به همراه دو عدد شیشه در دو سمت درب بصورت سفارشی ساخته شده است. درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادُر بصورت تک لنگه، یک و …

درب سفارشی ایستادر کد is-2222-2w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-2W-2240

درب سفارشی ایستادر کد 2240-2w

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادُر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سری سفارشی ایستادر کد 2240-2w دارای یک لنگه درب باروکش طبیعی …

درب سفارشی ایستادر کد 2240-2w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-2L-2222

درب سفارشی ایستادر کد 2222-2L

درب سری سفارشی ایستادر کد 2221-1w که ملاحضه می فرمایید، طبق ابعاد مورد درخواست مشتری برای فضای ورودی لابی ساختمان، به صورت دو لنگه مساوی ، به همراه چارچوب چوبی با روکش طبیعی چوب گردو و بدون نصب شیشه تولید و اجرا گردید. درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا …

درب سفارشی ایستادر کد 2222-2L Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-1W-3080

درب سفارشی ایستادر کد 3080-1w

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سفارشی ایستادر کد 3080-1w دارای یک لنگه درب باروکش طبیعی چوب …

درب سفارشی ایستادر کد 3080-1w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-2W-2221

درب سفارشی ایستادر کد 2221-2w

درب سری سفارشی ایستادر کد 2221-2w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب گردو و به همراه دو عدد شیشه در دو سمت درب به همراه چارچوب فلزی مستحکم بصورت سفارشی ساخته شده است. درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادر …

درب سفارشی ایستادر کد 2221-2w Read More »

درب ضد سرقت ایستادر سری سفارشی کد IS-L-1W-2243

درب سفارشی ایستادر کد 2243-1w

درب ضد سرقت ویژه یا سری سفارشی، درب هایی هستند که بنا به نیاز مشتری و با تشخیص کارشناسان فنی شرکت ایستادر بصورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه و یا درابعاد مختلف مطابق با درخواست خریدار قابل سفارش می باشند. درب سری سفارشی ایستادر کد 2243-1w دارای لنگه درب باروکش طبیعی چوب …

درب سفارشی ایستادر کد 2243-1w Read More »