پروژه زیما سنتر یکی از بزرگتری پروژه های انجام شده ایستادر در سال 98 شامل انواع درب ضد سرقت ، انواع درب ضد حریق ، مدل های مختلف درب داخلی و کمد دیواری می باشد که .


کمد دیواری و درب های داخلی متنوع پروژه زیما

پروژه زیما سنتر
پروژه زیما سنتر
کمد دیواری
کمد دیواری
درب داخلی
درب داخلی
دستگیره و قفل درب داخلی
دستگیره و قفل درب داخلی
درب داخلی شیشه ای
درب داخلی شیشه ای
درب داخلی شیشه ای
درب داخلی شیشه ای
درب داخلی
درب داخلی
درب داخلی مشکی
درب داخلی مشکی
درب داخلی مشکی
درب داخلی مشکی
درب داخلی مشکی
درب داخلی مشکی
درب داخلی پشت بام
درب داخلی پشت بام
درب داخلی پشت بام
درب داخلی پشت بام

درب های ضد حریق متنوع پروژه زیما

درب ضد حریق مشکی
درب ضد حریق مشکی
درب ضد حریق خروج اضطراری
درب ضد حریق خروج اضطراری
درب ضد حریق مشکی
درب ضد حریق مشکی
درب ضد حریق مشکی
درب ضد حریق مشکی
درب ضد حریق طرح سنگ
درب ضد حریق طرح سنگ
درب ضد حریق طرح سنگ
درب ضد حریق طرح سنگ
درب ضد حریق سفید
درب ضد حریق سفید
دستگیره پنیک درب ضد حریق
دستگیره پنیک درب ضد حریق
درب ضد حریق سفید
درب ضد حریق سفید

درب های ضد سرقت پروژه زیما

درب ضد سرقت مدرن
درب ضد سرقت مدرن
درب ضد سرقت مدرن
درب ضد سرقت مدرن


جهت مشاهده سایر پروژه ها از صفحه پروژه های ایستادر بازدید بفرمایید